Kurcz mięśni przykręgosłupowych

Kurcz mięśni przykręgosłupowych w histerii czy przy agrawacji ulega rozluźnieniu po stronie nogi podpierającej w czasie chodzenia. Można to łatwo wykryć idąc za spacerującym chorym i trzymając ręce ułożone na jego mięśniach przykręgosłupowych.

– 10.1. Testy umożliwiające wykrywanie symulacji i agrawacji bólów krzyża

– 1. Test Naphzigera. W przypadku bólu krzyża ucisk obydwu żył. szyjnych powoduje wzmożenie ciśnienia w przestrzeni podpajęczynówkowej w kanale korzeniowym, a to wywołuje ból korzeniowy (lub go nasila). W przypadku podejrzenia o symulację należy po uciśnięciu żył zapytać chorego: „czy teraz nie jest już panu(i) lepiej? Chory naprawdę odpowie wówczas, że wprost przeciwnie „gorzej”, natomiast symulant, zasugerowany formą pytania odpowie: „tak, dużo lepiej”.

– 2. Test badania tętna. Badany siedzi na krawędzi kozetki. Badający uważnie ogląda stopy chorego (czym odwraca jego uwagę), a następnie unosi za piętę jedną nogę i starannie badana tętno na tt. stopy. Następnie czyni to z równym, „namaszczeniem” z nogą drugą. Jest to doskonały sposób niezauważalnego zbadania (poza tętnem) objawu Lasegue’a. Osoba dotknięta bólami krzyża bezwiednie odchyli się do tyłu (celem złagodzenia bólu). Badany symulujący będzie siedział spokojnie, niczego nie podejrzewając (ryc. 10.1).

U osoby symulującej lub agrawującej ostre bóle stwierdza się zazwyczaj: długi wywiad chorobowy, liczne strefy przeczulicy, zniesienie odruchów, postawę patologiczną (skolioza), ale bez transpozycji tułowia, chód utykający na palcach (chód sztywny). Mimo długiego wywiadu chorobowego oraz wymienionych dolegliwości i ograniczeń nie stwierdza się zaników mięśniowych. Badany leżąc wykazuje żywy objaw Lasegue’a, ale w pozycji siedzącej objawu tego już nie ma. Ponadto przy podnoszeniu nogi przez badającego (badany leży na plecach) badany czynnie unosi drugą nogę, podczas gdy u człowieka chorego prawidłowy odruch polega na przyciskaniu drugiej nogi do podłoża (ryc. 10.2).

– 3. Różne sposoby sprawdzania objawu Lasegue’a (ryc, 10.3)

– 4. Wykonanie jednoczesnego ucisku osiowego i obserwowanie reakcji kręgosłupa u badanych podejrzanych o symulację. W razie podejrzenia o symulację osłabienia ruchów w stawie skokowym badanemu poleca się przejście paru kroków na piętach i na palcach (ryc. 10.4).

– 5. Próba Burnsa w celu wykrywania symulacji bólów krzyża. Próby dotknięcia podłogi rękami nie mogą wykonywać chorzy: 1) osłabieni chorobą lub wypadkiem oraz 2) z zaawansowanymi chorobami stawów biodrowych i kolanowych. Próbę tę mogą natomiast wykonać chorzy dotknięci bólami krzyża i rwą kulszową bez względu na ich etiologię (ryc. 10.5).

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>