FUNKCJE GRUCZOŁÓW PŁCIOWYCH U NOWORODKÓW

Aczkolwiek z morfologicznych obserwacji wynika, że w chwili narodzin gruczoły płciowe nie są aktywne, dokładniejsze badania sekrecji hormonalnej noworodków ujawniły, że tak nie jest.

Chłopcy rodzą się z poziomem testosteronu nieco wyższym niż dziewczynki. Od 5 – 6 dnia po urodzeniu poziom androgenów opada, a następnie przejściowo się podwyższa, maksymalnie między 30 a 60 dniem życia. U chłopców poziom androgenów jest wówczas prawie równy poziomowi występującemu w wieku dojrzewania (mniej więcej połowa poziomu występującego u dorosłych). Między 60 a 120 dniem życia poziom testosteronu zaczyna znowu opadać i pod koniec pierwszego roku życia osiąga poziom, który utrzymuje się aż do okresu dojrzewania (Forest i wsp., 1976).

Testosteron pochodzi z gruczołów płciowych, ponieważ u osobników pozbawionych tych gruczołów nie stwierdza się przejściowego podwyższenia jego poziomu. Poziom wolnego, biologicznie aktywnego testosteronu ulega podobnym zmianom jak cały testosteron.

U dziewczynek nie zaobserwowano przejściowych wahań w poziomie testosteronu, jednakże w drugim tygodniu życia odnotowuje się u nich podniesienie poziomu estradiolu, co jest najwyraźniej połączone z dużą liczbą pęcherzyków Graafa znalezionych w tym okresie w jajniku.

Aktywność sekrecyjna gonad u noworodków jest sterowana przez przysadkę. Poziom gonadotropin u dzieci w pierwszym roku życia jest o wiele wyższy niż u dzieci przed okresem dojrzewania. U noworodków występują także uwarunkowane płcią różnice pod względem produkcji LH i FSH. Poziom FSH jest wyższy u dziewczynek. Zmiany poziomu gonadotropin w pierwszym roku życia tłumaczy się przede wszystkim działaniem HCG i jego stopniowym spadkiem przypadającym na pierwszy tydzień życia. Następnie podnosi się poziom produkcji przysadkowych gonadotropin, a próg wrażliwości gonadostatu w podwzgórzu jest bardzo podwyższony. Od drugiego miesiąca życia, mimo stale podwyższającego się poziomu LH i FSH, poziom androgenów sterydowych opada. Zmiany progu wrażliwości mechanizmów opartych na sprzężeniu zwrotnym, od życia prenatalnego aż do dojrzałości, zostały przedstawione na rycinie 5.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>