Eksperymenty z erekcją

a. Nie pojawiły się albo erekcje, albo fazy marzenia sennego. W badaniach naszych jedynie 16 razy okresy erekcji nie wykazywały korelacji z fazami marzeń sennych.

b. Zarejestrowano wszystkie inne fizjologiczne objawy marzenia sennego, oprócz szybkich ruchów oczu (REM). Ponieważ za fazę marzenia sennego uznawano jedynie tę, w której zachodził szybki ruch oczu, fakt jego braku, mimo występowania innych przejawów aktywizacji fizjologicznej organizmu, nie pozwalał na rozpoznanie wystąpienia fazy marzeń sennych. Wcześniej jednakże wykazaliśmy (Jovanovic, 1968), że szybkie ruchy oczu nie muszą koniecznie występować przy każdej fazie marzenia sennego. Szczególnie pierwsze fazy marzenia s.nnego, występujące około północy, ale także późniejsze, występujące nad ranem, mogą przebiegać bez REM, Również Jouvet i współpracownicy (1969) odkryli takie fazy marzenia sennego, które cechowały się specyficznym obrazem rejestrowanym w EEG, jednakże nie wystąpiły podczas nich szybkie ruchy oczu. Można więc wyciągnąć wniosek, że REM nie jest konieczną oznaką marzenia sennego. W opisywanych przypadkach można było zauważyć spostrzeżone już przez Jouveta i współpracowników specyficzne fale w obrazie EEG, a także drgania mięśni, zmiany rytmu oddychania, fazowe wzrosty aktywności serca i erekcje.

c. Zaobserwowano okresy erekcji bezpośrednio między dwiema fazami marzenia sennego. Ponieważ czas, zarówno od ostatniej jak i przed następną fazą marzenia sennego, był stosunkowo krótki, nie mogliśmy okresu erekcji powiązać z poprzedzającą ani nadchodzącą fazą marzenia sennego.

d. W fazie marzenia sennego amplituda zapisu erekcji może być czasem tak nieznaczna, że jest nierozpoznawalna. Jeśli dzieje się to w fazie marzenia sennego domyślamy się z jakim objawem mamy do czynienia, jednakże poza fazą marzenia sennego nie możemy tego należycie ocenić.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>