DZIAŁANIE OŚRODKOWE LBA

Niektóre LBA, np. propranolol, pronetanol, pindolol, toliprolol i izopro- poksamina, działają ośrodkowo neurodepresyjnie, inne – np. DCI lub ni- fenalol – mogą wywołać objawy pobudzenia, a wreszcie pewne LBA – np. sotalol łub praktolol – nie wywierają wyraźniejszego wpływu na czynność mózgowia [118, 293 – 295, 598, 717, 1040], Przedłużenie snu barbituranowego u myszy przez LBA o działaniu neurodepresyjnym nie jest skorelowane z siłą ich działania p-adrenolitycznego [1040].

Jednym z najsilniej tłumiących czynność ośrodkową układu nerwowego LBA jest propranolol. Wykazano, że lek ten przechodzi przez barierę krew-mózg i gromadzi się w mózgu w stężeniu 50- 100-krotnie większym od stężenia znajdującego się w osoczu [117], W mózgu propranolol pozostaje najdłużej w układzie limbicznym [674],

Propranolol nie tylko zmniejsza samoistną ruchliwość myszy [18] i obniża temperaturę ich ciała [130], lecz również wykazuje synergiczne neurodepresyjne działanie z barbituranami [130, 1040], eterem dietylowym, uretanem etylowym i morfiną, działa przeciwdrgawkowo [598], znosi drżenie mięśniowe wywołane podaniem harmaliny, tremoryny lub oksotremo- ryny [18, 596, 899], zmniejsza toksyczność amfetaminy [130] i hamuje stereotypię amfetaminową [459], lecz nie hamuje katatonii chloroproma- zynowej [662],

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>