Co powodują bakterie ropotwórcze?

W przebiegu najrozmaitszych ostrych chorób zakaźnych (cholera, dur brzuszny, zapalenie płuc, dur powrotny, grypa, czerwonka) dochodzi do silnego przekrwienia błony śluzowej macicy, do wybroczyn w jej obrębie, a nawet do krwawień. Jest rzeczą prawdopodobną, że ten rodzaj zapalenia błony śluzowej macicy (endometritis haemorrhagica) powstaje wskutek zadziałania na nią swoistych jadów, wytwarzanych przez bakterie, które wywołują te choroby, chociaż mogą tu odgrywać rolę i inne czynniki etiologiczne. Jeśli kobieta jest w ciąży, są one bardzo często powodem przedwczesnego jej przerwania.

Bakterie ropotwórcze powodują zakażenia narządów rodnych kobiety najczęściej podczas porodu lub poronienia. W tych przypadkach dostają się one do przewodu płciowego albo z rąk, narzędzi i materiału opatrunkowego używanego przez położne, lekarzy lub domowników podczas rozwiązania lub później, albo też znajdują się już w częściach rodnych od pewnego czasu, a dopiero z chwilą powstania rany po porodzie czy po poronieniu ujawniają swą szkodliwą działalność.

W odróżnieniu od zakażeń tego typu trzeba uwzględnić zakażenia nie mające żadnego związku z ciążą i porodem. Zdarzają się one po zabiegach operacyjnych w obrębie części rodnych żeńskich (abrasio), w przypadkach martwicy mięśniaków lub w przebiegu raka narządów płciowych kobiety (najczęściej macicy). O ile pierwszy sposób zakażenia stanowi przedmiot zainteresowania położnika, o tyle drugi jest natury ściśle ginekologicznej.__

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>