Stan fizykoterapii

W skali kraju istnieje szeroka sieć placówek wykonujących zabiegi fizykoterapeutyczne. Są to samodzielne zakłady czy gabinety fizykoterapii bądź też działy fizykoterapii wchodzące w skład placówek rehabilitacyjnych. Zapotrzebowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne stale wzrasta, co jest spowodowane starzeniem się społeczeństwa i związanym z tym procesem wzrostu schorzeń narządu ruchu oraz nietolerancją licznej grupy chorych, przewlekłego stosowania sterydów i niesterydowych leków przeciwzapalnych. Chorzy ci mogą być leczeni głównie metodami fizjoterapeutycznymi, tzn. aktywnością ruchową oraz metodami fizykalnymi.

Baza lokalowa zaplecza fizykoterapii jest bardzo skromna, zlokalizowana w przyziemiu i pomieszczeniach zastępczych. Wyposażenie omawianych placówek znacznie zróżnicowane, choć trzeba przyznać, że większość posiada podstawową aparaturę konieczną do wykonania typowych zabiegów fizykoterapeutycznych (występuje tylko drastyczny brak elek- trostymulatorów, aparatów do diatermi krótkofalowej, aparatów do hydroterapii).

Stan kadry fachowej w tej dziedzinie terapii jest niewystarczający. Obserwujemy niedobór lekarzy mających specjalizację w dziedzinie bal- neoklimatologii i medycyny fizykalnej. Obsada techników fizjoterapii w wielu regionach kraju jest wysoce niewystarczająca, pomimo powołania wielu nowych szkól (często bez odpowiedniej kadry wykładowców) fizjoterapii (medycznych studiów zawodowych).

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>