Rola nikotyny w życiu płciowym kobiety

Zapatrywania na rolę nikotyny w życiu płciowym kobiety są dość rozbieżne. O ile jeszcze przed trzydziestu laty badacze niemieccy, z Bardenheuerem na czele, widzieli w niej jedną z ważnych przyczyn zaburzeń miesiączkowych i niepłodności, o tyle doświadczenia i statystyki czasów nowszych ujmują to zagadnienie bardziej optymistycznie.

Pomijając szkodliwość tytoniu w ogólności należy przyjąć, że małe dawki nikotyny nie wywierają na jajniki żadnego wpływu (nawet pośredniego). Duże dawki, podawane wielokrotnie i wiodące do przewlekłego zatrucia, wywierają na gruczoły płciowe kobiety nieznaczny wpływ, którego dowodem są stwierdzane niekiedy na zwierzętach doświadczalnych, poddanych działaniu nikotyny, zmiany zwyradnia- jące jajników. Wykazano również, że pod wpływem dużych dawek tego alkaloidu przychodzi do zaburzeń w procesie dojrzewania tak pęcherzyka Graafa, jak i ciałka żółtego. Cykl miesięczny przebiega wtedy nieprawidłowo, ale po pewnym czasie– mimo dalszego podawania nikotyny – wraca przeważnie do normy.

Zaburzenia wywołane przez przewlekłe zatrucie nikotyną u kobiet są na ogół raczej czynnościowej niż anatomicznej natury i tłumaczą się głównie zmianami zapalnymi macicy i pochwy, występującymi w przebiegu tego zatrucia. Badania, wykonane w 1950 r. w Klinice Ginekologicznej Akademii Medycznej w Krakowie w ramach poradni dla chorób zawodowych, nie potwierdziły opinii tych badaczy niemieckich, którzy upatrywali w działaniu tytoniu na ustrój częstą przyczynę niepłodności. Nawet długoletnia praca w fabrykach tytoniu, połączona ponadto z paleniem papierosów, nie wpływa ujemnie na możliwość zajścia w ciążę. I to mimo bezsprzecznego faktu, że nikotyna powoduje często zaburzenia cyklu miesięcznego, przejawiające się głównie w postaci częstszych i obfitszych miesiączek. Praca w fabrykach tytoniu nie wpływa również ujemnie na zdolność donoszenia ciąży. Kobiety tam zatrudnione nie ronią, jak się zdaje, częściej niż pracownice innych zakładów.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>