Polekowy skurcz oskrzeli

Kwas acetylosalicylowy jest lekiem o bardzo ciekawym działaniu. W wielu przypadkach dychawicy oskrzelowej wykazuje silne działanie łagodzące jej objawy, również w wielu jest przyczyną napadów. Objawy zbliżone do reakcji na kwas salicylowy obserwowano po środku do emulgowania tłuszczu w środkach spożywczych, jakim jest Tween 80. Jest on stosowany również w produkcji alergenów diagnostycznych.

Polekowy skurcz oskrzeli. Do leków, które wywołują skurcz oskrzeli należą: acetylocholina, histamina, leki blokujące receptory f5-adrenergicz- ne, prostaglandyna F2(r, neostygmina, morfina oraz różne leki podawane w postaci aerozolu,

Leki te w dawkach zwykle stosowanych wywołują wzrost oporu oskrzelowego, który może być nawet nieodczuwalny przez chorego. Może on również nie zmieniać prostych wskaźników badań spirometrycznych, jednak zwężenie oskrzeli można wykazać bezpośrednim pomiarem oporu oskrzelowego.

Z wymienionych powyżej leków histamina, acetylocholina i prostaglandyna Fao mogą być wykorzystane do pomiaru tzw. nadreaktywności oskrzelowej. Leki te w dawkach od kilkuset do kilku tysięcy razy mniejszych od dawek, które u ludzi zdrowych nie wywołują żadnych odczuwalnych zmian, u chorych z dychawicą oskrzelową mogą sprowokować ostry zespól bronchospasłyczny.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>