Choroby zakaźne

W chorobach zakaźnych objawowe leczenie nieżytów ostrych nosa jest takie samo. Dziecko naturalnie wymaga prawidłowego leczenia ogólnego, omawianego w rozdziałach o chorobach zakaźnych.

Cały wpis

CHOROBY JELIT

Wrodzona niedrożność jelit wraz z niedrożnością odbytu jest omówiona w rozdziale: „Fizjologia i patologia noworodka”.

Nabyta niedrożność jelit może powstawać w sposób ostry lub przewlekły, a przyczyny jej mogą być bardzo różne.

Cały wpis

Uchyłek Meckela

Uchyłek Meckela występuje u około 2% dzieci i może być przyczyną niedrożności jelit oraz może ulegać zapaleniu ze wszystkimi jego następstwami. Niedrożność przybiera postaci wgłobienia, żawęźlenia lub skrętu, a nawet postać uwięźniętej przepukliny, a jej obraz kliniczny opisano przy omawianiu niedrożności jelit.

Cały wpis

Opróżnienie się czyraka

Wyżej wymienione dominujące objawy ostrego zapalenia ucha środkowego szybko ustępują, jeśli wydzielina zapalna znajdzie ujście, a nie wystąpią powikłania. Wydzielina zapalna może znaleźć ujście w następstwie samorzutnego przedziurawienia błony bębenkowej, lub też drogą wykonanej paracentezy.

Cały wpis

Zmiany zapalne w błonie śluzowej

Niewątpliwym czynnikiem usposabiającym jest zaparcie stolca. Ponadto zapalenie wyrostka robaczkowego pojawia się często w następstwie takich chorób, jak choroba reumatyczna, ostre zakaźne zapalenie żołądka i jelit, płonica, odra itd. Szczególnie złośliwy przebieg ma zapalenie wyrostka robaczkowego po odrze. Pewną rolę przyczynową odgrywa także inwazja owsików.

Cały wpis

Badanie palpacyjne

Podstawowy zespół objawów w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego stanowią: umiejscowiony ból brzucha, gorączka, wymioty i zaparcie. Do tego zespołu dochodzą: tkliwość uciskowa w prawym podbrzuszu, osłabienie ruchów robaczkowych i leukocytoza. Ból brzucha zlokalizowany przez dziecko w prawym dole biodrowym jest znamienny dla zapalenia wyrostka. Towarzyszy mu ograniczone napięcie powłok brzusznych i tkliwość na dotyk. Nierzadko jednak dziecko lokalizuje ból w okolicy pępka (możliwość pomyłki z kolką pępkową). W razie nieprawidłowego położenia wyrostka robaczkowego umiejscowienie bólów może być bardzo różne i niejednokrotnie zaskakujące. Nasilenie bólów w zapaleniu wyrostka może być bardzo różne, od silnych napadowych do prawie zupełnego braku bólów. Niektóre dzieci skrywają ból z obawy przed zabiegiem i dopiero obserwacja twarzy dziecka podczas uciskania brzucha w okolicy punktu Mc Burneya, a zwłaszcza wywoływanie objawu Blumberga pozwala na wykrycie bolesności uciskowej. Brak wyraźnie i łatwo stwierdzalnej bolesności brzucha jest zwłaszcza częsty u niemowląt. Trzeba tu niekiedy szczególnie umiejętnego i delikatnego badania i wnikliwej obserwacji, aby postawić właściwe rozpoznanie. Przystępując do badania palpacyjnego, należy dziecko uspokoić, następnie badać je bardzo delikatnie i powoli, zaczynając obmacywanie od lewej strony brzucha. Przez cały czas badania należy pilnie obserwować rysy twarzy i zachowanie się dziecka. Bolesność objawia się najczęściej skrzywieniem twarzy i skurczem prawej kończyny dolnej. Czasem dokładne badanie palpacyjne jest możliwe do przeprowadzenia tylko we śnie.

Cały wpis

Gliceryna, Grzyby trujące i Hydantal

Objawy: obniżenie temperatury, zapaść, niepokój, bóle w okolicy nerek, krwawe biegunki.

Leczenie: płukanie żołądka węglem, duże ilości płynów, środki krążeniowe.

Cały wpis

CHOROBY PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO I MAŁŻOWINY

Woszczynę w postaci korka zamykającego przewód słuchowy zewnętrzny spotykamy u dzieci równie często jak u dorosłych. Woszczynę należy umiejętnie wypłukać, by nie sprawić dziecku bólu. Jeśli korek woszczynowy jest tak twardy, że nie udaje się go od razu wypłukać, powinno się matce zalecić, by zakrapiała dziecku kilka razy dziennie przez szereg dni 3% roztwór dwuwęglanu sodu. Zwykle po kilku dniach bez trudności daje się wypłukać rozmiękły korek woszczynowy. Tylko w rzadkich przypadkach jesteśmy zmuszeni usunąć woszczynę tępym haczykiem, lecz lepiej zabieg ten pozostawić otiatrze.

Cały wpis

Wrzody żołądka

Wrzody żołądka i dwunastnicy występujące w wieku szkolnym powstają bardzo często na podłożu nerwicowym. Poza tym w przypadkach przewlekłego leczenia kortykoidami nie należy do rzadkości tworzenie się wrzodów żołądka lub dwunastnicy. Częstość ich występowania nasila się w wieku pokwitania. W większości przypadków stwierdza się chorobę wrzodową w wywiadzie rodzinnym. Wrzody trawienne w tym wieku, podobnie jak i wrzody w okresie niemowlęcym, umiejscawiają się częściej w dwunastnicy niż w żołądku. Anatomopatologicznie przedstawiają się one jako nieregularne ubytki błony śluzowej, drążące w głąb do warstwy mięśniowej. Odczyn zapalny oraz obwałowanie niszy wrzodowej, jak również podminowanie brzegów są niezbyt silne.

Cały wpis

Badanie fizykalne zapalenia żołądka i jelit

Ostre zakaźne zapalenie żołądka i jelit (gastioenteiocolitis acuta) zostało już częściowo omówione w rozdziale „Zaburzenia żywienia u niemowląt” i dlatego ograniczymy się w tym miejscu do podkreślenia jedynie pewnych odrębności w okresie pozaniemowlęcym. Nasilenie tej choroby przypada zwykle na okres letni. Etiologicznie wchodzą w grę te same czynniki co i w biegunkach niemowlęcych. W miarę wzrastania dziecka zapadalność, jak i nasilenie objawów chorobowych na ogół zmniejszają się, aczkolwiek zdarzają się zakażenia wysoce zjadliwymi zarazkami (np. gronkowce), które mimo leczenia dają zejście śmiertelne. U dzieci powyżej 2 roku życia nie spotykamy już typowego w okresie niemowlęcym obrazu chorobowego toxicosis, a stany odwodnienia są słabsze. Nie ma także z reguły powikłania w postaci zapalenia ucha środkowego. Choroba rozpoczyna się zwykle nagle, wymiotami i bólami brzucha z towarzyszącą niekiedy gorączką. W przypadkach złośliwych jest ona wysoka. W krótkim czasie pojawiają się luźne i częste stolce o zabarwieniu zielonkawobrązowym, często z obecnością krwi i z towarzyszącym bolesnym parciem. Brzuch jest zapadnięty lub wzdęty.

Cały wpis

Rokowanie wgłobienia

Często zachodzi potrzeba różnicowania wgłobienia z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego. Jest ono niekiedy bardzo trudne, jednakże praktycznie nie ma tak wielkiego znaczenia, gdyż w jednym i drugim przypadku obowiązuje natychmiastowy zabieg operacyjny. Podobnie przedstawia się sprawa z zapaleniem uchyłka Meckela. Różnicowanie z colitis acuta opiera się głównie na charakterze bólów i obecności guza.

Cały wpis

Zawijanie całkowite – Liszaj

Zawijanie całkowite przygotowujemy w sposób następujący: na wełnianym kocu układamy dwa wilgotne prześcieradełka tak, ażeby dolne wystawało na półtorej dłoni ponad górnym. Górne prześcieradełko zawijamy naokoło tułowia aż do pach, a dolne naokoło szyi, barku i kończyn górnych, które powinny przylegać do tułowia. Następnie zawijamy dziecko w koc. Pozastawiamy je w ten sposób przez 15—2-0 minut w spokoju, po czym odwijamy, dobrze wycieramy i układamy w ciepłym łóżku.

Cały wpis

Lekkie zapalenie żołądka i jelit

Leczenie rozpoczynamy od 12—24-godzinnej głodówki, podając dziecku w tym czasie mocną herbatę lub gęsty kleik z kaszy, albo od diety pektynowej (tarte jabłka, banany). W ciągu kilku następnych dni przepisujemy dietę lekko strawną (zupa jarzynowa przecierana, sucharki, ryż, świeży chudy twaróg, ziemniaki purée, mleko w proszku). Niektórzy polecają rozpoczynać leczenie od podania dziecku 1 łyżki oleju rącz- nikowego.

Cały wpis