Odmieniczkowe zapalenie nerek

Odmiedniczkowe zapalenie nerek jest przeciwwskazaniem do kortyko- terapii. Znany jest diagnostyczny test prowokacji stanu zapalnego korty- zonem. Zwiększa on ropomocz już w ciągu kilku godzin [11]. W 148 sekcyjnie rozpoznanych przypadkach odmiedniczkowego zapalenia nerek u 17% -chorych stosowano kortykoterapię.

Zagadnienie nasilania odkładania amyloidu przez steroidy nie zostało w pełni rozstrzygnięte. Wydaje się, że kortykoterapia nie zwiększa częstości wtórnej amyloidozy u osób z gośćcem przewlekłym postępującym. Niekiedy jednak w pojedynczych przypadkach spostrzegano bardzo szybki rozwój amyloidozy po leczeniu steroidami. Przyczyna takiej reakcji osobniczej nie jest wyjaśniona. nych. Dotyczą one najczęściej osób już uprzednio psychicznie niezrównoważonych, kobiet w wieku przekwitania lub osób starszych. Zależą także od rodzaju choroby, z powodu której zastosowano kortykoterapię, np, u osób z rozsianym toczniem rumieniowatym zdarzają się w ok. 30°/o przypadków. Pochodne kortyzonu wykazują słabszy wpływ na psychikę niż sam kortyzon. Patogeneza posteroidowych zmian psychicznych nie została dotąd wyjaśniona.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>