Korzystne działanie labetalolu

Liczne wyniki badań dotyczące działania labetalolu u zwierząt potwier- zily się u ludzi – zdrowych ochotników. Boakes i wsp. [1231 oraz Collier i wsp. [212] wykazali, że labetalol po- any zdrowym ochotnikom w dawce 10, 40 i 160 mg kompetycyjnie anta- onizuje nasercowe działanie izoprenaliny oraz naczyniowe fenylefryny. aksymalne działanie antagonizujące receptory a i fł występowało po h od chwili podania leku i sita jego działania była w stosunku 1 : 3. Skurczowe ciśnienie krwi badane w pozycji leżącej na wznak spada o 16%, zaś rozkurczowe o 25%. Równocześnie nieznacznie zwiększa się liczba uderzeń serca na minutę, co autorzy tłumaczą reflektoryczną odpowiedzią wywołaną obniżką ciśnienia krwi, Prichard i wsp. [840] stwierdzili, że labetalol podany doustnie lub dożylnie w pojedynczej dawce wywołuje znaczny spadek ciśnienia krwi bez znamiennej różnicy w czynności serca oraz w pojemności wyrzutowej serca. Ciągłe, przewlekłe stosowanie labetalolu wiąże się ze spadkiem ciśnienia krwi, zmniejszeniem oporów w naczyniach obwodowych, zwolnieniem czynności serca bez zmian pojemności wyrzutowej serca [272, 691].

Potwierdzono również u ludzi korzystne działanie labetalolu na drzewo oskrzelowe w odróżnieniu od innych LBA. Od dawna wiadomo, że leki blokujące receptory a zapobiegają skurczowi oskrzeli wywołanemu przez związki pobudzające te receptory [36, 111], Właściwości n-adrenolityczne ni ny w leczeniu piorunującego nadciśnienia i toksemii ciążowej [573 W tych przypadkach nie obserwowano żadnych działań niepożądanyc labetalolu, ani u kobiety ciężarnej ani u płodu. Opisano nawet spontanic ne wystąpienie akcji porodowej w grupie ciężarnych otrzymujących lab talol [573].

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>