Kompleksy immulogiczne

Penicyliny, a zwłaszcza metycylina, mogą wywoływać ostre śródmiąższowe zapalenie nerek na tle immunologicznym. Metabolit metycyliny, DPO (dimetoksyfenylo-penicyloil), mogący zachowywać się jak hapten, jest wydzielany przez cewki nerkowe i zagęszcza się na ich błonach pod- stawnych. Łącząc się z białkiem strukturalnym cewek wyzwala zapalną reakcję immunologiczną. Powstałe kompleksy immunologiczne odkładają się w postaci linijnej na błonach podstawnych cewek i wywołują ostre śródmiąższowe zapalenie nerek. Kłębki zwykle nie są objęte procesem chorobowym, choć może dochodzić do ostrego zapalenia ich samych i naczyń nerkowych na tle nadwrażliwości. Typowo choroba przebiega z gorączką, wysypką, bólami stawowymi, ostrą mocznicą z oligurią. Niektóre przypadki mogą objawiać się poliurią i kwasicą cewkową. Nefropatii po- ampicylinowej często towarzyszy duży białkomocz.

Poza metycyliną, lecz o wiele rzadziej, ostrą nefropatię mogą wywoływać amoksycylina, ampicylina, karbenicylina, naftycylina, oksacylina i penicylina.

Zapobieganie polega na sprawdzaniu stanu wrażliwości chorego na lek przed jego podaniem. Leczenie polega na odstawieniu leku, kortykotera- pii i postępowaniu, jak w innych przypadkach ostrej mocznicy.

Fenacetyna i jej główny metabolit paracetamol, zwłaszcza w obecności kwasu acetylosalicylowego, który acetyluje białka komórkowe oraz zmniejsza stężenie glutaLionu w komórkach, łącząc się kowalencyjnie z białkami tkankowymi, prowadzi do obumierania komórek i po wieloletnim zażywaniu do przewlekłego śródmiąższowego zapalenia nerek (analgesic nephropathy).

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>