Category Medycyna

ZESPÓŁ STEVENSA I JOHNSONA

Jest to zespół uważany za odmianę rumienia wielopostaciowego, w którym zmiany chorobowe dotyczą głównie błon śluzowych i spojówek. Wielu autorów jest zdania, że zespól ten jest identyczny z necioiysis epider- malis toxica Lyell, jednak czynnikiem wywołującym są częściej zakażenia bakteryjne niż leki, jak to ma miejsce w necrolysis [15]. Przebieg kliniczny choroby jest na ogół ciężki, z wysoką temperaturą i objawami ogólnymi. Na czerwieni warg i błonach śluzowych jamy ustnej i narządów płciowych występują zmiany zapalne, często z wytworzeniem płytkich pęcherzy, których pokrywa bardzo szybko ulega przerwaniu, odsłaniając dość rozległe nadżerki otoczone dokoła strzępami zmacerowanego naskórka. Część nadżerek, zwłaszcza na czerwieni warg, jest pokryta brunatnymi strupami zaschniętej wydzieliny (ryc. 27,3).

Cały wpis

Kompleksy immulogiczne

Penicyliny, a zwłaszcza metycylina, mogą wywoływać ostre śródmiąższowe zapalenie nerek na tle immunologicznym. Metabolit metycyliny, DPO (dimetoksyfenylo-penicyloil), mogący zachowywać się jak hapten, jest wydzielany przez cewki nerkowe i zagęszcza się na ich błonach pod- stawnych. Łącząc się z białkiem strukturalnym cewek wyzwala zapalną reakcję immunologiczną. Powstałe kompleksy immunologiczne odkładają się w postaci linijnej na błonach podstawnych cewek i wywołują ostre śródmiąższowe zapalenie nerek. Kłębki zwykle nie są objęte procesem chorobowym, choć może dochodzić do ostrego zapalenia ich samych i naczyń nerkowych na tle nadwrażliwości. Typowo choroba przebiega z gorączką, wysypką, bólami stawowymi, ostrą mocznicą z oligurią. Niektóre przypadki mogą objawiać się poliurią i kwasicą cewkową. Nefropatii po- ampicylinowej często towarzyszy duży białkomocz.

Cały wpis

Hamowanie czynności tyreotropowej przysadki

Po wyprowadzeniu ze śpiączki należy stosować T4 doustnie w dawkach utrzymujących stan eutyreozy. U chorych po całkowitej strumek- tomii z powodu raka gruczołu tarczowego leczenie substytucyjne powinno być prowadzone wyłącznie przy użyciu T4, co umożliwia okresowe oznaczanie tyreoglobuliny i wczesne rozpoznanie obecności przerzutów. Jeśli stan ogólny chorych na to pozwala, należy stosować dawki hormonu nieco większe od potrzebnych dla utrzymania stanu eutyreozy w celu całkowitego zablokowania syntezy tyreotropiny w przysadce. Oprócz niedoczynności gruczołu tarczowego, preparaty gruczołu tarczowego i hormony znalazły zastosowanie w leczeniu wola sporadycznego lub endemicznego, w którym korzystne może być zahamowanie wydzielania tyreotropiny, Efekt taki można osiągnąć podając T4 w dawce 25-75 gg/24 h.

Cały wpis

Korzystne działanie labetalolu

Liczne wyniki badań dotyczące działania labetalolu u zwierząt potwier- zily się u ludzi – zdrowych ochotników. Boakes i wsp. [1231 oraz Collier i wsp. [212] wykazali, że labetalol po- any zdrowym ochotnikom w dawce 10, 40 i 160 mg kompetycyjnie anta- onizuje nasercowe działanie izoprenaliny oraz naczyniowe fenylefryny. aksymalne działanie antagonizujące receptory a i fł występowało po h od chwili podania leku i sita jego działania była w stosunku 1 : 3. Skurczowe ciśnienie krwi badane w pozycji leżącej na wznak spada o 16%, zaś rozkurczowe o 25%. Równocześnie nieznacznie zwiększa się liczba uderzeń serca na minutę, co autorzy tłumaczą reflektoryczną odpowiedzią wywołaną obniżką ciśnienia krwi, Prichard i wsp. [840] stwierdzili, że labetalol podany doustnie lub dożylnie w pojedynczej dawce wywołuje znaczny spadek ciśnienia krwi bez znamiennej różnicy w czynności serca oraz w pojemności wyrzutowej serca. Ciągłe, przewlekłe stosowanie labetalolu wiąże się ze spadkiem ciśnienia krwi, zmniejszeniem oporów w naczyniach obwodowych, zwolnieniem czynności serca bez zmian pojemności wyrzutowej serca [272, 691].

Cały wpis

Ciałko żółte: warstwa komórek lutemowyeh

Ciałko żółte: warstwa komórek lutemowyeh, tworząca jakby fałdy i pooddzielana miejscami przez komórki tekaluteinowe, które wciskają się od zewnątrz w postaci przegród i wypustek- Komórki tekaluteinowe powstają z części wewnętrznej osłonki pęcherzyka Graafa

Cały wpis

PATOGENEZA OGÓLNA SCHORZEŃ NARZĄDÓW RODNYCH ŻEŃSKICH

Powstawanie dużej liczby schorzeń ginekologicznych uzależnione jest od szeregu czynników natury ogólnej, które wpływają na ich patogenezę w rozmaity sposób: bądź potęgując objawy chorobowe, bądź przyczyniając się do ich złagodzenia. Ze względu na różnorodność tych czynników i na możliwość wzajemnego ich wpływu na siebie zdarzyć się może, że właściwe przyczyny danego schorzenia nie zawsze są jasne i że dopiero ocena ogólnych warunków, w jakich ono występuje, umożliwia odpowiednie leczenie.

Cały wpis

STANY STRESOWE

Sittonen i Janne [912] zastosowali oksprenolol w dawce 40 mg u zawodników grających w kręgle na 90 min przed zawodami. Po jego zastosowaniu u Vj zawodników obserwowano dobre wyniki wynikające ze zmniejszenia napięcia, nerwowego przed zawodami, zniesienia częstoskurczu i palpitacji serca podczas i po zawodach. U pozostałych zawodników bądź nie stwierdzono żadnej różnicy w badanych parametrach, bądź pogorszenie. W przypadku pogorszenia zawodnicy robili wiele taktycznych błędów w grze, co miałoby wynikać z ich „przerelaksowania”, czyli skutków niekorzystnych wywołanych brakiem napięcia, zmniejszeniem koncentracji uwagi oraz spowolnieniem refleksu. Autorzy sugerują konieczność indywidualnego doboru osobników do profilaktycznego stosowania LBA. Istnieją bowiem osobnicy, u których nadmierne pobudzenie układu sympatycznego objawia się częstoskurczem, palpitacjami serca, nadmierną pot- liwością, zdenerwowaniem, lękiem, co w sposób niekorzystny odbija się na wynikach zawodów. Ci właśnie osobnicy najlepiej nadają się do profilaktycznego stosowania LBA. Natomiast podanie LBA zawodnikom wymagającym w czasie gry wzmożonego napięcia i aktywacji układu sympatycznego doprowadza do objawów opisanego powyżej „przerelaksowania”.

Cały wpis

LECZENIE LBA W CHOROBACH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

Z badań doświadczalnych oraz klinicznych wynika, że w nadczynności tarczycy (hipertyreozie) istnieje zwiększona aktywność układu sympatycznego i wzmożona aktywność cyklazy adenylowej. O nadwrażliwości

Cały wpis

Co powodują bakterie ropotwórcze?

W przebiegu najrozmaitszych ostrych chorób zakaźnych (cholera, dur brzuszny, zapalenie płuc, dur powrotny, grypa, czerwonka) dochodzi do silnego przekrwienia błony śluzowej macicy, do wybroczyn w jej obrębie, a nawet do krwawień. Jest rzeczą prawdopodobną, że ten rodzaj zapalenia błony śluzowej macicy (endometritis haemorrhagica) powstaje wskutek zadziałania na nią swoistych jadów, wytwarzanych przez bakterie, które wywołują te choroby, chociaż mogą tu odgrywać rolę i inne czynniki etiologiczne. Jeśli kobieta jest w ciąży, są one bardzo często powodem przedwczesnego jej przerwania.

Bakterie ropotwórcze powodują zakażenia narządów rodnych kobiety najczęściej podczas porodu lub poronienia.

Cały wpis

JAKIE LEKI MOŻNA PODAWAĆ NOWORODKOM?

Bardzo niebezpieczne jest podawanie noworodkom leków o silnym powinowactwie do albuminy, gdyż konkurują one z bilirubiną o miejsce wiązania w cząsteczce tego białka, wypierając ją łatwo z utworzonych połączeń. Uwolniona bilirubina, mająca w tym okresie życia ograniczone możliwości sprzęgania z kwasem glukuronowym i łatwo przechodząca w postaci wolnej do mózgu, zwłaszcza przy niewykształconej barierze krew-mózg, staje się przyczyną żółtaczki jąder podstawy mózgu (keinicterus). Jednocześnie istniejąca u noworodka hiperbilirubinemia powoduje, że nadmiar bilirubiny konkuruje z lekami o mniejszym powinowactwie do albuminy o miejsce wiązania, zwiększając ich' stężenie i działanie niepożądane.

Cały wpis

KIANZY BIAŁKOWE

Gdzie Pi odpowiada cząsteczce fosforanu nieorganicznego. Dalsze działanie cAMP w komórce polega na aktywowaniu enzymów zwanych kinazami białkowymi, a ściślej pewnego ich rodzaju, określanego jako kinazy białkowe cAMP-zależne,

Cały wpis

DZIAŁANIE AMIN KATECHOLOWYCH I LBA

Rye. 16. Schemat działania amin katecholowych i LBA na przemianę węglowoda- nowo-tluszczową w narządach. jest hamowana przez LBA, a nic jest hamowana [156] lub wręcz jest nasilana [271] przez leki a-adrenolitycznc.

Cały wpis

Powstawanie ropniaków pooperacyjnych

Szczególnie niebezpieczne są wypadki otorbienia gazika lub chustki w dużej odległości od powłok brzusznych, wtedy bowiem otwarcie się ropniaka wywołanego przez nie nie następuje w drodze utworzenia się przetoki drążącej przez ścianę brzuszną na zewnątrz, ale – po dłuższym lub krótszym czasie – do jelita lub do pęcherza moczowego, skąd gazik lub chustka zostają ostatecznie wydalone ze stolcem lub wydobyte w drodze operacyjnej (z pęcherza moczowego).

Bardzo często jednak takie otorbione ropnie – wyczuwalne jako guzy w jamie brzusznej-powodują dolegliwości i stają się już wcześniej powodem zabiegu operacyjnego, którego wynik nie zawsze bywa korzystny, jeśli treść zropiałego guza dostanie się do wolnej jamy otrzewnowej.

Powodem powstawania ropniaków pooperacyjnych może być również drenowanie i sączkowanie po nieczystych operacjach przez powłoki brzuszne w dolnym kącie rany (zamiast przez sklepienie pochwy),

Cały wpis