Badanie stosunków przestrzennych

Badanie stosunków przestrzennych, w jamie macicy przekonuje nas, że są one bardzo zmienne do 5 miesiąca ciąży. W ciągu pierwszych

– 4 miesięcy macica rośnie szybciej niż jajo. Płód zajmuje w nim bardzo małą przestrzeń tak, że może przyjmować dowolne położenie. Ponieważ ciężar właściwy płodu jest cokolwiek większy niż wód, przeto siłą ciężkości opada on ku dołowi i układa się podłużnie, poprzecznie, czy też skośnie, zależnie od wymagań siły ciężkości. W drugiej połowie ciąży stosunki zmieniają się w ten sposób, że płód rosnąc coraz bardziej wypełnia wnętrze jaja, przez co musi się ograniczyć w zajmo-waniu przestrzeni. Podłużna oś jaja jest dłuższa od poprzecznej, przy czym dno macicy jest szersze, niż okolica ujścia wewnętrznego. Nawet w przypadkach rozciągniętego mięśnia macicy i zwiotczałych powłok brzusznych stara -się ona zachować swój normalny kształt. Jeśli płód leży podłużnie, to tym samym układa się wzdłuż długiej osi macicy. W razie jego zbaczania i dążenia do ułożenia skośnego lub poprzecznego, większe części płodu drażnią ściany macicy, która odruchowo kurczy się i odrzuca część większą ku 'środkowi, co sprzyja położeniom podłużnym. Końcowy wynik jest taki, że położenie podłużne spostrzegamy w 99,5%.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>