Badania Kallmana

Inna grupa badaczy starała się stwierdzić, czy homoseksualizm jest uwarunkowany genetycznie. W badania genetycznych pom:cna jest często analiza występowania poszczególnych cech wśród bliźniąt, i to zarówno dwujajowych, jak i jednojajowych. Obszerne badania przeprowadził Kallman (1952), który badał bliźniaków mężczyzn, którzy byli homoseksualistami. Zebrał on 85 par bliźniąt mężczyzn, spośród których przynajmniej jeden z pary był homoseksualistą. W grupie tej 45 par było bliźniętami dwujajowymi, a 40 par bliźniętami jedno jajowymi. Bliźnięta dwujajowe rozwijają się z dwóch zapłodnionych niezależnie od siebie komórek jajowych. Pod względem genetycznym podobieństwo między nimi nie jest większe niż pomiędzy rodzeństwem. Jedyna różnica polega na tym, że rozwijają się one w macicy matki w tym samym czasie i wspólnie przychodzą na świat. Natomiast bliźnięta jednojajowe pochodzą z jednego jaja, zapłodnionego przez jeden plemnik, które w czasie swego rozwoju dzieli się dając początek dwóm identycznym pod względem genetycznym bliźniętom. Kallman stwierdził, że 50% homoseksualistów bliźniąt dwujajowych ma braci, którzy również są homoseksualistami, natomiast wszyscy, to znaczy 100% braci bliźniąt jednoja- jowych było również homoseksualistami.

Badania Kallmana są jednak ogólnie podawane w wątpliwość. Nie są one przekonywające ze względu na sposób, w jaki zostały przeprowadzone i prawie wszyscy autorzy uważają, że rezultaty uzyskane przez Kallmana są zbyt idealne, aby pasowały do rzeczywistości.

Badania Kallmana nie zostały potwierdzone przez innych badaczy, a wręcz odwrotnie, wyniki badań dotyczących bliźniaków homoseksualistów pochodzące z innych ośrodków wskazują, że zarówno w wypadku bliźniąt dwujajowych, jak i jednojajowych, jedno z nich może być homoseksualistą, a drugie heteroseksualistą.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>